Game iwin khuyến mãi giờ vàng World Cup

download iwin

Nội dung:
– Khuyến mãi giờ vàng hấp dẫn tại game iwin online. Bạn nhận được khuyến mãi gì khi nạp WIN? Mau vào game kiểm tra ngay! Nạp nhanh tay tham gia sự kiện Cược châu Á và Cổ phiếu iWin nha.

Thời gian:
– Từ 14h00 đến 16h00 ngày 24/06/2014.

Lưu ý:
– Các bạn lưu ý vào mục Nạp WIN trên ĐIỆN THOẠI để xem mình được khuyến mãi ở mục nào, nạp đúng mục đó mới được khuyến mãi nha.