Hướng dẫn nhận thưởng sự kiện nạp win rinh quà

download iwin

Nội dung:
Các bạn may mắn đã lọt vào top 100 sự kiện nạp win rinh iPad đã có thể nhận thưởng từ iWin Online, các bạn vui lòng làm theo hướng dẫn hình trên và điền đầy đủ thông tin yêu cầu mới có thể nhận thưởng nhé.

iWin sẽ không giải quyết các trường hợp không điền đầy đủ thông tin cá nhân để nhận thưởng như thể lệ đã quy định nha.

Sự kiện nạp Win rinh iPad: http://downloadiwin.me/su-kien-nap-win-trung-ngay-ipad-hap-dan/