iWin Online khuyễn mãi giờ vàng X2 SMS ngày 07-08/05

Các game thủ chú ý, iWin Online khuyễn mãi giờ vàng 2 ngày liên tiếp 07-08/05:

iwin online

Nội dung: iWin Online khuyến mãi X2 SMS

Thời gian: 18h – 21h ngày 07/05/2014 và 0h – 9h sáng ngày 08/05/2014.

Các bạn hãy nhanh soạn tin nhắn nhanh nào!