iWin tiếp tục với câu hỏi ngày 12/05

iwin

Cách tham gia:

– Bạn vào link này và trả lời bằng cách comment nhé!

– Chia sẻ hình ảnh lên tường của bạn bằng cách công khai nhé

– Thời gian đến 20h59 ngày 13.05.2014