Khuyến mãi giờ vàng, nạp ngay lẻo lỡ

download iwin

Nội dung:
Khuyến mãi giờ vàng cho game thủ iWin đây, hãy vào mục nạp Win để kiểm tra nhanh nào, Bạn nhận được khuyến mãi gì khi nạp WIN? Mau vào game kiểm tra ngay!

Thời gian:
Từ 19h00 đến 22h00 ngày 11/06/2014

Luu ý:
Các bạn lưu ý vào mục Nạp WIN trên để xem mình được khuyến mãi ở mục nào, nạp đúng mục đó mới được khuyến mãi nha.