Khuyến mãi giờ vàng ngày 08/08, X3 SMS, X2 Card

download iwin

Nội dung:
Khuyến mãi giờ vàng iWin Online ngày 08/08/2014, hôm nay iWin sẽ X2 giá trị khi nạp Win bằng Card và X3 giá trị khi nạp Win bằng SMS, kiểm tra ngay thông báo để xem mình nhận được thông báo nào và nạp ngay nhé.

Thời gian:
Từ 11h00 đến 14h00 ngày 08/08/2014

Lưu ý:
Bạn nên kiểm tra xem thông báo bạn nhận được là gì, nạp theo đúng thông báo đó mới nhận được Win