Khuyến mãi giờ vàng X3, nạp ngay nào

download iwin

Nội dung:
Game iWin Online khuyến mãi giờ vàng, X2 giá trị Win nạp được khi bạn nạp Card, X3 giá trị Win nhận được khi soạn tin SMS và nạp bằng hình thức in app.

Thời gian:
Từ 11h00 đến 14h00 ngày 10/06/2014

Chú ý: Nạp đúng như thông báo trên mới nhận được khuyến mãi.