Khuyến mãi X3 in app mừng World Cup

gv25

Nội dung:
Khuyến mãi giờ vàng iWin Online ngày 30/06/2014, mau vào game kiểm tra ngay xem mình có được khuyến mãi X3 cho IN APP không nè!

Cụ thể: 1$ = 1.200.000 WIN
5$ = 6.600.000 WIN
10$ = 15.000.000 WIN
50$ = 75.000.000 WIN

Thời gian:
Từ 14h00 đến 15h00 ngày 30/06/2014

Lưu ý:
Bạn nên vào mục Nạp Win để xem mình nhận được khuyến mãi ở mục nào, nạp đúng mục đó mới được khuyến mãi nha.